Glikol etylenowy (Ergoild A) -35 st.C / 48% (20 l.)

Niezamarzający płyn stosowany do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pomp ciepła.

Ergolid A jest niezamarzającym, wodnym roztworem glikolu etylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu.

Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.


Właściwości fizyko-chemiczne:

- Gęstość (przy 20 st.C): 1,070 g/cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm3 0,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura zestalenia: -40,8 st.C
- Przewodnictwo elektryczne: 2800-3800 μs/cm
- Lepkość kinematyczna: 0,529 cm2/s (przy 10 st.C); 0,0377 cm2/s (przy 20 st.C); 0,0172 cm2/s (przy 50 st.C);
- Refrakcja: 1,3857
- Zawartość glikolu etylenowego: 48%
- Posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (Aprobatę Techniczną oraz Atest PZH)
- Opakowanie: 20 litrów

Aby sprawdzić cenę prosimy o kontakt z jednym z naszych oddziałów. Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego www.chlodnictwo-sklep.plPowered by Hurtownie.PL