Glikol etylenowy (Ergolid A) -25 st.C / 39% (120 kg)

Niezamarzający płyn stosowany do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pomp ciepła.

Ergolid A jest niezamarzającym, wodnym roztworem glikolu etylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu.

Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.


Właściwości fizyko-chemiczne:

- Gęstość: 1,059 g / cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm30,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura krystalizacji: nie niższa niż -25 st.C
- Temperatura zespolenia: -31st.C
- Lepkość kinematyczna: 0,0425 cm2/s (przy 10 st.C); 0,0303 cm2/s (przy 20 st.C); 0,0145 cm2/s (przy 50 st.C)
- Refrakcja: 1,3773
- Przewodnictwo elektryczne: 3500-4500 µs/cm
- Zawartość glikolu etylenowego: 39%
- Posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (Aprobatę Techniczną oraz Atest PZH)
- Opakowanie: beczka 120 kg

Aby sprawdzić cenę prosimy o kontakt z jednym z naszych oddziałów. Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego www.chlodnictwo-sklep.plPowered by Hurtownie.PL