Glikol etylenowy (Ergolid A) -20 st.C / 39% (20 l.)

Niezamarzający płyn stosowany do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pomp ciepła.

Ergolid A jest niezamarzającym, wodnym roztworem glikolu etylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu.

Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe.


Właściwości fizyko-chemiczne:

- Gęstość: 1,052 g / cm3
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm3 0,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura krystalizacji: nie niższa niż -20 st.C
- Temperatura zespolenia: -24 st.C
- Temperatura wrzenia: 108 st.C
- Temperatura zapłonu (tygiel otwarty): 145 st.C
Lepkość kinematyczna: 0,0843 cm2/s (przy -10 st.C); 0,0363 cm2/s (przy +10 st.C); 0,0255 cm2/s (przy +20 st.C); 0,0127 cm2/s (przy +50 st.C);
- Przewodnictwo elektryczne: 3800-4800 µs/cm
- Ciepło właściwe: 3,17 KJ/kg deg
- Rozszerzalność w temperaturze od 0 do 80 st.C: 3%
- Zawartość glikolu etylenowego: 34%
- Posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (Aprobatę Techniczną oraz Atest PZH)
- Opakowanie: 20 litrów

Aby sprawdzić cenę prosimy o kontakt z jednym z naszych oddziałów. Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego www.chlodnictwo-sklep.plPowered by Hurtownie.PL